Zoeken

Emaus 59
3135 JC Vlaardingen

Beemdstraat 4
5964 AK Son en Breugel

t. 06 22913903
e. info@baanidee.nl

Instroom, doorstroom, uitstroom?


Elke onderneming is in beweging en heeft daardoor te maken met mobiliteit. Bijvoorbeeld door groei, stagnatie of krimp van het bedrijf, door het ontstaan van nieuwe functies, door samenvoeging van functies, door doorgroei van werknemers binnen de organisatie of door vertrek van werknemers naar buiten.

Hoe is dit binnen uw organisatie? Bent u ook zo in beweging?

Voor de bedrijfsvoering is het van belang dat functies goed worden ingevuld en dat de vacatures goed én tijdig worden vervuld. Het neemt vaak meer tijd in beslag dan wenselijk is om geschikte talentvolle kandidaten te vinden en om met de juiste personen tot overeenstemming te komen.
Vervolgens komt het erop aan werknemers te binden en te boeien. Zij zijn productiever en blijven langer bij die organisaties die hen leuk werk en goede ontwikkelings- en doorgroeikansen bieden.
En soms passen een organisatie en een werknemer tijdelijk niet of helemaal niet meer bij elkaar. Dit kan om tal van redenen zijn. Voor beide partijen is dit hét moment om in beweging te komen.

Welke steun kunt u bij uw beweging gebruiken?


Personeelsstroom

Met onze aanpak bieden we u dé oplossing voor uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken, zoals: 

  • Werving en selectie
    Aan de hand van het, gezamenlijk op te stellen, profiel zoeken wij naar de juiste kandidaat. In onze aanpak zijn wij onderscheidend, zowel in de werving (de kanalen die we kiezen) als in de selectie (de manier waarop we naar mensen kijken, onze vraagstelling en de instrumenten die we kiezen). Ook trainen wij in het anders kijken naar mensen en in interviewtechnieken.
  • Doorgroei
    Voor uw organisatie maken we een profiel van uw potentieel aan werknemers, de vacatures en de doorgroeikansen. Met als doel hen leuk werk te bieden en hen te binden en te boeien. Wij ontwikkelen traineeprogramma’s voor jong potentieel en opleidings- en begeleidingsprogramma’s voor overige medewerkers.
  • Outplacement / Collegiale uitleen
    Na een oriënterend gesprek met u en de werknemer maken we een plan en gaan we samen met de werknemer aan de slag om hem te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkplek, eventueel via collegiale uitleen.

Resultaat

Met de ondersteuning van “Personeelsstroom” kunt u alle mobiliteitsvraagstukken aan, zoals werving en selectie van werknemers, doorgroei van werknemers en outplacement / collegiale uitleen.

 

Copyright 2015 Baanidee   Sitemap    Inloggen